Archive for the ‘Årsmøte’ Category

Årsmøte 6 februar

14.03.12

Årsmøtet i Halden Quiltelag ble avholdt mandag 6 februar og referat sendes alle på mail.

Styret består av Marit Ballin, Merethe Brække, Anni Svendsby og Gerd Arntzen.

Etter årsmøtet ble det som vanlig Show and tell.

Reklamer

Innkalling til årsmøte i Halden Quiltelag 2012

06.01.12

Styret innkaller til årsmøte 2012 og ønsker alle medlemmer velkommen.

Vi møtes på Os skole mandag 6. februar kl. 18.30

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til styret senest mandag 16. januar. Fullstendig saksliste vil bli sendt ut på mail senest 31. januar. Om du ikke mottar den, ta kontakt med en fra styret.

Vi minner om at kontingenten på kr. 200,- må betales senest 16. januar for å gi adgang til årsmøtet.

Konto nr. er 1030 14 01227

 

Vennlig hilsen styret

Årsmøte 7. februar 2011

08.02.11

Årsmøtet ble avholdt med 17 av 36 medlemmer tilstede.

Referat fra dette kommer senere.

«Vis og fortell» fikk man også tid til. Her er noe, resten ligger i albumet.

Klikk her:

1102

Årsmøte 2011

31.01.11

Minner om at det avholdes årsmøte i Halden quiltelag 7. februar.

Vanlig tid og sted.

Referat fra årsmøtet 2010

10.02.10

  Årsmøte i HQL mandag 1.2.2010.

 1.   Årsmelding fra styret ble lest, kommentert og godkjent.

 2.   Regnskap. Marit Ballin orienterte om lagets økonomi og legger fram ferdig regnskap på neste møte.

 3.   Valg.

Styret består av: Marit Ballin (1 år), Merethe Brække (1 år),

Annie Svendsby (2 år), May-Lisbeth Ringsell (2 år)

Kurskomite: Marwell Stalder, Venke Kristensen, Trine Linnes.

Alle valgt for 2 år.

Valgkomite: Wenche Glomsrød og Randi Grande Stærk fortsetter.

Revisor: Birgit Ahlsen.

 Ettersom det ikke er planlagt utstilling i året som kommer velger vi ikke ny utstillingskomite.

 4.  Veien videre.

Det ble drøftet hvordan vi vil ha det/ hvilke aktiviteter vi vil drive med i laget vårt det kommende året.

  • Det kom fram ønsker om flere temaer på mandagsmøtene.
  • Kursinvitasjoner (for medlemmer i laget) må legges fram skriftlig og frist for på melding stå tydelig i utlysing.
  • Vi bør prøve å lage ”tepper som varmer”.
  • Man ønsker referat fra møtene. Vi prøver å skrive et lite referat fra hvert møte og legger det inn på blogsiden vår. Veldig bra med opplysninger der.

 May-Lisbeth Ringsell

Referat fra årsmøtet 2009

21.01.09

Årsmøtet ble avholdt 19.januar 2009. Det var litt under 30 medlemmer tilstede.

Styret sitter videre og har fått inn Merethe Brække som styremedlem.

Laget har 3 komiteer.

Kurskomite: Marwell Stalder, Venke Kristensen og Berit Kalleklev.

Utstillingskomite: Trine Linnes, Anni Svendsby, Venke Kristensen, Synøve Carlsen og Liv Myhren.

Valgkomite: Randi Grande Stærk og Wenche Glomsrød

Laget satser på å få til en jubileumsutstilling til høsten.

Årsberetning ble lest opp og regnskapet fremlagt. (Kommer skriftlig på neste møte.)

Ved kurs skal det være en frist for påmelding og en påmeldingsavgift. Etter fristens utløp kan man ikke melde seg av. Er det flere påmeldte enn plasser, blir plassene fordelt ved loddtrekning. Påmeldingsavgiften blir da tilbakebetalt.

Det kom fram forslag om å sy tepper til Radiumshospitalet igjen. Tar dette opp igjen senere. Referatene fra møte kommer ikke til å bli sendt ut på mail, men man kan få lese referatene på medlemsmøtene. Anne Eggen skal forsøke å lage en nettside for Halden Quiltelag.