Archive for januar 2012

Innkalling til årsmøte i Halden Quiltelag 2012

06.01.12

Styret innkaller til årsmøte 2012 og ønsker alle medlemmer velkommen.

Vi møtes på Os skole mandag 6. februar kl. 18.30

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til styret senest mandag 16. januar. Fullstendig saksliste vil bli sendt ut på mail senest 31. januar. Om du ikke mottar den, ta kontakt med en fra styret.

Vi minner om at kontingenten på kr. 200,- må betales senest 16. januar for å gi adgang til årsmøtet.

Konto nr. er 1030 14 01227

 

Vennlig hilsen styret